Bilder (5 / 6)

Ausstellung Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe (März - Mai 2009)

Ausstellung Karlsruhe Paul-Gerhardt-Kirche (2007)

Rückblick - Fotos

Ausstellung Freiburg FBZ der Evang. Landeskirche (2006)

Rückblick - Fotos
IMPRESSUM