Bilder (4 / 5)

Ausstellung Dekanatszentrum Karlsruhe (Juli - Oktober 2009)

Ausstellung Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe (März - Mai 2009)

Ausstellung Karlsruhe Paul-Gerhardt-Kirche (2007)

Rückblick - Fotos
IMPRESSUM